Afspraak maken

Wanneer je spoedeisende tandheelkundige hulp nodig hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen je nog dezelfde dag te helpen.

Buiten onze openingstijden kun je terecht bij de dienstdoende tandarts. Deze is bereikbaar via: 020 – 660 27 50.

Bij afwezigheid van tom worden de honneurs waargenomen door een collega.

Openingstijden

Maandag

8:30 – 17:00 uur

Dinsdag

8:30 – 17:00 uur

Woensdag

8:30 – 17:00 uur

Donderdag

8:30 – 17:00 uur

Vrijdag

8:30 – 12:00 uur

Nieuw afspraak

Ben je cliënt en wil je een (nieuwe) afspraak maken of een bestaande afspraak verplaatsen? Bel dan naar 075 6159050 of mail naar info@tandarts-tom.nl

Afspraak verzetten/annuleren

Ben je verhinderd voor een afspraak? Bel dan minstens 24 uur van tevoren af, anders zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd. Indien je een afspraak op maandag niet kunt nakomen, dan dien je deze op vrijdag voorafgaand uiterlijk om 11:00 uur te annuleren.

Spoedgevallen

Niet alle klachten en problemen vallen onder een “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood)kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Spoedgevallen zijn: Onhoudbare pijn, een uitgeslagen of losse tand (trauma) en een nabloeding na tandheelkundige behandeling. Wanneer er sprake is van een spoedgeval bel je tijdens onze openingstijden naar de praktijk zodat wij je bij voorkeur nog dezelfde dag kunnen helpen.

Buiten onze openingstijden is voor acute spoedgevallen (trauma en nabloedingen) de Mondzorgpoli in Amsterdam bereikbaar via telefoonnummer 088 – 2632727.

spoedgeval

  • Onhoudbare pijn

  • Uitgeslagen of losse tand

  • Nabloeding

geen spoedgeval

  • Uitgevallen vullingen

  • Losse (nood)kronen

  • losse bruggen

Laat van je horen!
Dat vinden we belangrijk.

Voor ons is het heel normaal als mensen hun mond open doen. Daarom horen wij graag hoe je het bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Je reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wil je suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Doe je mond open en laat het ons weten. Neem ook contact met ons op als je niet tevreden bent.

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Je kunt dan een klacht indienen. In eerste instantie word je in de gelegenheid gesteld om de klacht samen met een medewerker te bespreken.

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Blijft de klacht hierna nog bestaan dan kun je een klacht bij een onafhankelijke externe klachtencommissie of geschillencommissie indienen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde  (KNMT). Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.