Goed geregeld, voor iedereen!

Goed geregeld, voor iedereen! De rekening krijg je van Infomedics. Als het mogelijk is controleert infomedics of de zorgverzekeraar (een deel van) je rekening vergoedt. Een vergoeding zie je altijd terug op de rekening en je betaalt alleen het bedrag dat overblijft. Je kan de rekening digitaal (per e-mail) of per post ontvangen.

infomedics

Tandartstarieven
2021

De tandartstarieven zijn landelijk vastgelegd in de UTP-Tarievenlijst en voor elke tandartspraktijk gelijk. Waar we verschil proberen te maken als tom, is het bekijken van de mogelijkheden die passen bij jouw budget. We denken graag creatief en oplossend, maar houden daarbij wel aan onze hoge kwaliteitsstandaard vast.

Heb je nog vragen?

Via onderstaand formulier kun je ze aan ons stellen.

Laat van je horen.
Dat vinden we belangrijk!

Voor ons is het heel normaal als mensen hun mond open doen. Daarom horen wij graag hoe je het bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Je reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wil je suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Doe je mond open en laat het ons weten. Ook wanneer je een klacht hebt kun je contact met ons opnemen.

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Je kunt dan een klacht indienen. In eerste instantie word je in de gelegenheid gesteld om de klacht samen met een medewerker te bespreken.

Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Blijft de klacht hierna nog bestaan dan kun je een klacht bij een onafhankelijke externe klachtencommissie of geschillencommissie indienen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.