Welkom bij tom tandheelkunde • mondzorg

 

Wij nemen op dit moment geen nieuwe cliënten aan.

 

Om je dossier goed bij te kunnen houden hebben wij de volgende gegevens nodig: volledige naam, achternaam, geboortedatum,
BSN (geldig legitimatiebewijs) en adres.

Nadat je hebt ingeschreven nemen wij contact op om een afspraak voor het eerste bezoek in te plannen. Wij trekken meer tijd uit voor deze afspraak dan voor een reguliere controle. Tijdens het eerste bezoek vinden wij het belangrijk dat wij kennis met elkaar kunnen maken, bespreken we jouw wensen en behoeften betreffende je gebitssituatie en doen we een uitgebreid onderzoek.Voor een volledig overzicht kan het noodzakelijk zijn om röntgenfoto’s te maken (tenzij deze zeer recent gemaakt en digitaal in ons bezit zijn).

Voorafgaande aan het eerste bezoek vragen wij je de algemene gezondheidsvragenlijst in te vullen. Indien nodig zal de gezondheidsvragenlijst mondeling besproken worden.De tandarts zal indien nodig een behandelplan en begroting opstellen en deze bespreken. Hierna zal in overleg een beslissing genomen worden over de zorgrichting en type behandeling.

Voor het eerste bezoek is het belangrijk dat je een geldig legitimatiebewijs en het zorgpasje mee neemt. De gezondheidsvragenlijst krijg je bij binnenkomst in de praktijk.